fbpx

Privacy policy

Viimeisimmät muutokset 9.12.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Ranua-Revontuli Oy 
Rovaniementie 29
97700 Ranua

info@ranuarevontuli.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitua

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen.

Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakassuhteidemme hoitamiseen, kohdennettuun tiedottamiseen, suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin. Tämän lisäksi saatamme käsitellä henkilötietojasi tuotteidemme ja toimintamme kehittämiseen liittyen.

4. Säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään korkeintaan kuusi vuotta tai niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi ja sovellettavien lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi.

 Poistamme keräämämme henkilötiedot sen jälkeen kun niitä ei enää tarvita. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tyypillisesti seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Organisaatio ja asema
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Osoite

Rekisterissä voi olla myös muita yllämainittuihin tietoihin rinnastettavia tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja kerätään henkilöltä itseltään ja yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä ja ulkopuolisilta palveluntarjoajilta.

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

9. Oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit myös pyytää henkilötietojesi päivittämistä tai poistamista. Sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei kuitenkaan voida poistaa. Ota yhteyttä: info@ranuarevontuli.fi.