fbpx

Palvelemme verkkokaupassa. Tervetuloa!

Tietosuojaseloste

Ranua-Revontuli Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Ranua-Revontuli Oy
Rovaniementie 29
97700 Ranua
Y-tunnus: 092022-2

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

info@ranuarevontuli.fi

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen hoitamiseen
 • Tilausten toimituksiin ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Markkinointitarkoituksiin niille, jotka ovat antaneet markkinointiluvan.

Mihin oikeus käyttää henkilötietoja perustuu?

Oikeus käyttää henkilötietoja perustuu johonkin seuraavista perusteista:

 • Suostumus: Yrityksemme on saanut ennalta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn. Suostumus on tullut meille kirjallisesti, suullisesti, sähköpostitse, myymäläostoksen yhteydessä, verkkokaupan ostoksen yhteydessä tai verkkoyhteydenoton kautta uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.
 • Sopimuksen täytäntöönpano: Tietojen käsittely on tarpeen sopimuksen, kuten verkkokaupasta ostetun tuotteen toimituksen suorittamiseksi.
 • Oikeutettu etu: Tietojen käsittely on tarpeen Ranua-Revontuli Oy:n oikeutetun edun toteuttamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä henkilöltä itseltään tämän käyttäessä verkkosivustoa tai ottaessa yhteyttä asiakaspalveluumme.

Tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkailta kerättyjä tietoja:

 • Nimi
 • Osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Tilauksen yhteydessä annetut tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa, toimitustapa
 • Ostohistoria
 • Annettu palaute ja lähetetyt viestit
 • Asiakaspalvelun kontaktihistoria
 • Osallistumiset mahdollisiin kilpailuihin tai asiakastyytyväisyyskyselyihin, joissa kysytään yhteystietoja.
 • Markkinointilupa

Verkkosivujen kävijöiltä kerätään seuraavia tietoja analytiikan avulla:

 • Käyttäjätilin tunnistetiedot, käytettävä selain, käyttöjärjestelmä, laitemalli, IP-osoite, yhteyden muodostamisaika ja yhteyden kesto.
 • Jos kävijällä on sijaintitiedot päällä, tallentuu GPS-koordinaatit ja vastaavat paikannustiedot. Evästeet ja muut tunnistetiedot. (Lue lisää tästä)
 • Tiedot markkinointikampanjoista ja muut mahdolliset suostumuksella kerättävät tiedot

Evästeiden, sosiaalisen median ja analytiikan kautta kerätyt tiedot ovat anonyymeja eikä niitä voida käyttää henkilöiden tunnustamiseen. Näitä tietoja käytämme verkkosivustoilla kävijöiden analysointiin, jotta voimme palvella paremmin ja kohdentaa markkinointia. Tietoja kerätään sivustojen kävijämääristä, kestosta ja kävijäpolusta sivustolla sekä tuotteiden myynnistä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuteen liittyviä kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietoja käsittelevät myös toimittajamme, jotka suorittavat sopimuksen perusteella tehtäviä Ranua-Revontuli Oy:n lukuun. Toimittajilla on oikeus käsitellä henkilötietoja vain tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin ja heidän tulee toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvatoimenpiteet.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta tai myydä ulkopuolisille. Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin sopimusjärjestelyin taataan, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lukuun ottamatta markkinointiluvan antaneiden sähköpostiosoitteita. Käytämme sähköpostitiedottamiseen ja sähköpostilistan hallintaan yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua, jonka toimittaja on sitoutunut noudattamaan Yhdysvaltojen ja EU:n hyväksymiä yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita, joilla tietosuojan riittävä taso voidaan taata.

Säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan kolmen vuoden välein.

Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit myös pyytää henkilötietojesi päivittämistä tai poistamista.Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja niin, että henkilöllisyytesi voidaan todentaa.

Sellaisia henkilötietoja, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei kuitenkaan voida poistaa.